Klinikken


KLINISK & VIDENSKABELIG UDDANNELSE          

Siden år 2000 har Susanne Vissing været praktiserende speciallæge og indehaver af klinikken i Hørsholm. I denne periode har hun fortsat sit samarbejde med Professoren ved kosmetisk dermatologisk klinik i Dallas, USA samt haft klinisk ophold ved dermatologisk afdeling på University of Texas, Southwestern Medical Center i Dallas, USA.

I perioden 1994 til 2000 var Susanne Vissing ansat som læge ved de dermatologiske afdelinger på Rigshospitalet, Gentofte og Bispebjerg Hospital. Hun var samtidig med dette ansat som lektor og eksaminator i dermatologi ved Københavns Universitet. Som afdelingslæge havde hun ansvar for laserafdelingen på dermatologisk afdeling, Bispebjerg Hospital.

I år 1999 blev Susanne Vissing speciallæge i dermato-venerologi.

I perioden 1991-1994 var Susanne Vissing ansat som reservelæge ved medicinske og kirurgiske afdelinger på Helsingør Sygehus og på Rigshospitalet.

I 1987 blev Susanne Vissing tildelt et forskningsstipendium og forskede ved University of Texas, Southwestern Medical Center i Dallas, USA. Forskningsstudierne fortsatte efter hjemkomsten fra USA, hvor hun blev tildelt yderligere forskningsmidler, så hun kunne sætte et laboratorium op til studie af de sympatiske nervers aktivitet i huden. Laboratoriet blev etableret på August Krogh Instituttet, Københavns Universitet, hvor Susanne Vissing som lektor også underviste biologi- og humanbiologistuderende.

1987 lægevidenskabelige embedseksamen fra Københavns Universitet.

Susanne Vissing er medlem af den europæiske (EADV) og den amerikanske (AAD) hudlægeorganisation og deltager hvert år i deres efteruddannelse. Susanne Vissing er desuden medlem af Dansk Dermatologisk Selskab, Danske Dermato-venerologers Organisation, Dansk kontaktdermatitisgruppe og IMCAS (international organisation for kosmetisk interesserede plastikkirurger og dermatologer).

PUPLIKATIONER, FORSKNING & UNDERVISNING

  • 55 publikationer i internationale videnskabelige tidsskrifter

  • 36 abstracts ved internationale, videnskabelige møder

  • 50 videnskabelige foredrag ved internationale videnskabelige møder

I 1997 forsvarede Susanne Vissing sin disputats med titlen: ”Differential activation of sympathetic discharge to skin and skeletal muscle in humans”, og erhvervede den medicinske doktorgrad ved Københavns Universitet.

Susanne Vissing har gennem de sidste 18 år hvert år i samarbejde med plastikkirurg Per Bjerregaard undervist i dermatologisk kirurgi ved kurser arrangeret af Lægeforeningen.

Susanne Vissing har i 2019 undervist kommende speciallæger i dermatologi på hoveduddannelseskursus omhandlende hudens tumorer.

Susanne Vissing har desuden undervist ved talrige andre kurser arrangeret af nationale og internationale videnskabelige selskaber.

Susanne Vissing har gennem årene været reviewer ved medicinske tidsskrifter, bl.a. Journal of Applied Physiology, Journal of Physiology, European Journal of Applied Physiology og Ugeskrift for Læger.


TILLIDSERHVERV                                                                              

Susanne Vissing har bestridt og bestrider fortsat flere tillidshverv

1999-2001 medlem af bestyrelsen i Dansk Dermatologisk Selskab

1994-2001 medlem af bestyrelsen i Center for Muskelforskning, Rigshospitalet, finansieret af Danmarks Grundforskningsfond

2005-2012 medlem af bestyrelsen i Danske Dermato-venerologers Organisation

2005-2018 medlem af Dansk Kontakt Dermatitis Gruppe

2001-2006 repræsentant for praktiserende speciallæger i Rygdækningsudvalget i Frederiksborg Amt

2005-2014 medlem af repræsentantskabet i FAPS (Foreningen af Praktiserende Speciallæger)                                     

Siden 2007 repræsentant for praktiserende dermatologer i Sundhedsfaglige råd for Region Hovedstaden

Siden 2006 medlem af Sundhedsstyrelsens ekspertudvalg vedrørende kosmetiske behandlinger

Siden 2012 medlem af flere tværfaglige udvalg med plastikkirurger, onkologer, patologer og dermatologer til udarbejdelse af guidelines vedrørende behandling af basocellulære carcinomer og planocellulære carcinomer

2016 medlem af arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen til udfærdigelse af Pakkeforløb for Modermærkekræft

2017-2019 formand for udvalg i Dansk Dermatologisk Selskab til udfærdigelse af kliniske guidelines for behandling af nævi og maligne melanoner (modermærker og modermærkekræft) 

2017-2019 medlem af udvalg i Dansk Dermatologisk Selskab til udfærdigelse af kliniske guidelines for behandling af spinocellulære carcinomer og basalcellecarcinomer

Siden 2016 medlem af Dansk Dermatologisk Selskabs laserudvalg

2019 medlem af arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen til revision af Pakkeforløb for Modermærkekræft

Siden 2019 medlem af Dansk Dermatologisk Selskabs æstetiske udvalg, som beskæftiger sig med kosmetisk dermatologi

Siden 2020 medlem af Dansk Dermatologisk Selskabs dermatokirurgiske udvalg. Medforfatter af Dermatokirurgisk Kompendium udgivet 2023